Β2Β ΠρακτορείαΒ2Β Πρακτορεία
  • Η χρήση του ηλεκτρονικού σας πρακτορείου γίνεται με την ενσωμάτωση του BookRes μια χρήσιμη και σημαντική λύση, ώστε να συνεργάζεστε με άλλα πρακτορεία και να πουλάτε όλα σας τα προϊόντα με τιμές ΝΕΤ που εσείς καθορίζετε μέσω του συστήματος για όλα τα τουριστικά προϊόντα ξεχωριστά ! Κάθε πρακτορείο το οποίο χρησιμοποιεί τις τιμές ΝΕΤ των συνεργατών ή χρηστών του δικτύου λέγεται ότι λειτουργεί ως B2B συνεργάτης.
  • Ξεχωρίζουμε τις εξής περιπτώσεις:
    • Χρήστης συστήματος και συνεργάτης μας: Στην περίπτωση αυτή ο συνεργάτης διαθέτει στη λειτουργία του B2B όλες τις τιμές των συνεργατών αυτόματα και εφόσον έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση με το δίκτυο πωλήσεων
    • Απλός συνεργάτης B2B: Είναι αυτός που έχει κωδικό εισόδου και αγοράζει από το δίκτυο ή από το συνεργαζόμενο πρακτορείο που του έχει δημιουργήσει κωδικό συνεργάτη
  • Ο απλός συνεργάτης ή ο συνεργάτης χρήστης B2B έχει τη δυνατότητα να έχει και οθόνη φυσική στο κατάστημα - γραφείο του (Front Office) και βάζοντας το περιθώριο κέρδους που θέλει (Mark up) να δείχνει τα τουριστικά προϊόντα σε πελάτες και να πουλά στο γραφείο του. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ορατές μόνο από τον πράκτορα και σε ειδικό πεδίο με απόκρυψη.
  • Όλα τα παραστατικά (Proforma incoice, invoice και voucher) είναι διαθέσιμα σε ειδικό χώρο μέσα στην διαχείριση του πράκτορα.