ΞενοδοχείαΞενοδοχεία

Το σύστημα κρατήσεων ξενοδοχείων BookRes έρχεται να καλύψει έναν σημαντικό τομέα του Τουρισμού, δίνοντας ένα σημαντικό εργαλείο συνεργασίας στο ξενοδοχείο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος που δείχνουν την ολοκληρωμένη λειτουργία και κάλυψη των αναγκών του τμήματος κρατήσεων του ξενοδοχείου είναι τα εξής:

  • Δουλεύει ως ατομικό σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου
  • Διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζονται για να μπορεί να εξασφαλίζει την αποτελεσματική ρύθμιση τιμών
  • Δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με πρακτορεία είτε ως ξενοδοχείο είτε με τα πρακτορεία του δικτύου μας
  • Λειτουργεί ως channel manager ώστε να μπορεί με μια διασύνδεση με τα δίκτυα IDS (πχ Booking.com , Expedia.com κλπ) να υπάρχει αληλοενημέρωση και να αποφεύγεται το Overbooking 
  • Διαθέτει πλάνο δωματίων ενεργό και διασυνδεμένο με το σύστημα κρατήσεων
  • Διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας Affiliation συνεργατών
  • Διαθέτει δυνατότητες B2B συνεργασιών

Θα δείτε στα υπομενού ότι οι επιλογές σας από τις λειτουργίες της πλατφόρμας BOOKRES είναι μοναδικές και σύγχρονες και καλύπτουν ένα μεγάλου εύρους επαγγελματικό πεδίο.