Β2ΒΒ2Β

B2B συνεργάτης είναι ένα πρακτορείο το οποίο μέσω ειδικής πρόσβασης με κωικό εισόδου χρησιμοποιεί τις τιμές και τη διαθεσιμότητα που έχουμε ρυθμίσει για πρακτορεία και αγοράζει με τους όρους κράτησης που έχουμε καθορίσει.

Το BookRes έχει εξελιγμένες δυνατότητες συνεργατών B2B !

Όλα τα απαραίτητα παραστατικά δημιουργούνται αυτόματα μέσα στο σύστημα και μπορείτε να τα εκμετεαλλευθείτε και να τα έχετε αποθηκευμένα με οργάνωση !