Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα και ΜηχανάκιαΕνοικιαζόμενα Αυτοκίνητα και Μηχανάκια

Το σύστημα κρατήσεων για τα Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα και Μηχανάκια διαθέτει έναν μοναδικό σύνδεσμο για λειτουργία στη ιστοσελίδα του. 

Ο υπεύθυνος κρατήσεων έχει τον αποκλειστικό έλεγχο όλων των ρυθμίσεων μέσω κεντρικής διαχείρισης και ασφαλή είσοδο μέσω κωδικών εισόδου. 

Οι ρυθμίσεις που μπορεί να εκμεταλλευθεί είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Περιγραφή και αλλαγή φωτογραφιών Εταιρίας και Μέσων με επιλογή παροχών τους
  • Ρύθμιση επιπέδων σε ώρες επιπρόσθετης χρήσης
  • Όρους κράτησης για κάθε περίπτωση μεταξύ των οποίων όροι για κανονικές τιμές, όροι για τιμές μετρητοίς ή non refundable, όροι για τιμές early booking
  • Ρύθμιση στοιχείων ενημέρωσης κράτησης
  • Καθορισμός περιόδων
  • Δημιουργία τύπων αυτοκινήτων και μηχανάκια ή ποδήλατα και ρύθμιση τους με τιμές και άλλες παράμετροι ανά περίοδο
  • Δημιουργία έξτρα υπηρεσιών και ρύθμιση τιμών
  • Εκπτώσεις για μεμονωμένους για Πρακτορεία (δημιουργούνται τιμές ΝΕΤ βασισμένες στις τιμές πώλησης που αλλάζουν κάθε φορά που αλλάζουν οι τιμές πώλησης)
  • Χρήση όλων των αναγκαίων εκπτωτικών πολιτικών και περιορισμών γενικά αλλά και μέσα στις περιόδους (πχ έκπτωση μακράς χρήσης, τιμές Σαββατοκύριακου, ελάχιστες ημέρες χρήσης ανά περίοδο, περίοδοι μη λειτουργίας κλπ)

 Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δημιουργήσουμε ένα Demo Λογαριασμό δοκιμαστικά για ένα μήνα !

 Δείτε το Demo για ενικιαζόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια: (ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ DEMO)